Polityka prywatności:

W dokumencie znajdziesz zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w związku z korzystaniem z serwisu internetowego anislowa.com.pl.

Informacje wstępne:

 • w razie jakichkolwiek pytań związanych z Polityką Prywatności serwisu anislowa.com.pl w każdej chwili możesz skontaktować się ze mną pod adresem e-mail: kontakt@anislowa.com.pl;
 • masz także prawo żądać udostępnienia Ci informacji o tym, jakie Twoje dane posiadam oraz w jakich celach je przetwarzam. W tym celu możesz skontaktować się ze mną pod adresem e-mail: kontak@anislowa.com.pl;
 • kontaktując się ze mną poprzez pocztę e-mail lub dodając komentarz, przekazujesz mi swoje dane osobowe;
 • informuję Cię, że dokładam wszelkich starań, aby Twoje dane były bezpieczne i nie były przekazywane podmiotom trzecim bez Twojej uprzedniej, wyraźnej zgody;
 • korzystanie z serwisu internetowego anislowa.com.pl jest dobrowolne;
 • nie jesteś też zobowiązana/zobowiązany do przekazywanie mi swoich danych. Zależy mi jednak na tym, żebyś była/był świadomy, że niepodanie pewnych informacji może wiązać się z brakiem możliwości osiągnięcia zamierzonego celu, np. pozostawienia komentarza pod artykułem czy skontaktowaniem się ze mną;
 • dokładam wszelkich starań, żeby Twoje dane pozostały poufne i bezpieczne.

Strona internetowej anislowa.com.pl  wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego funkcjonowania.

Zapewniam możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcję profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji może wiązać się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych Facebook, Instagram, LinkedIn.

W serwisie internetowym anislowa.com.pl jest możliwość pozostawienia komentarza przez odwiedzającego stronę. Wszelkie udostępniane dane w celu pozostawienia komentarza są przekazywane dobrowolnie. Jeśli jednak zdecydujesz się na pozostawienie komentarza, podanie adresu e-mail oraz nazwy jest obowiązkowe.

DANE OSOBOWE

 1. Jako Administrator Danych Osobowych nie powołałam Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO) i wykonuję samodzielnie obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych.
 2. Jestem świadoma zagrożeń wynikających z przetwarzania danych osobowych poprzez korzystanie z sieci Internet. Dołożyłam jednak wszelkich starań, aby zapewnić odpowiedni sposób ochrony Twoich danych oraz ich bezpieczeństwa. Zapewniam Cię, że Twoje dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i są odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 3. Nie wszystkie uprawnienia będą przysługiwać Ci bezwzględnie i w stosunku do wszystkich czynności związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.
 4. Zawsze możesz jednak zwrócić się do mnie z żądaniem pod adresem e-mail: kontakt@anislowa.com.pl o udostępnienie Ci informacji o tym, jakie dane na Twój temat posiadam oraz w jakich celach je przetwarzam.

PRZETWARZANIE DANYCH

 1. Dane osobowe przekazywane przez Ciebie w ramach funkcjonowania serwisu internetowego anislowa.com.pl mogą być przetwarzane w przypadkach:
 • zamieszczenia komentarza na stronie – w tym celu jesteś zobowiązana/zobowiązany do wypełnienia formularza i podania adresu e-mail oraz nazwy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby dodać komentarz. System komentarzy obsługiwany jest przez WordPress. Dane przekazane podczas dodawania komentarza wykorzystywane są w celu opublikowania komentarza na stronie. Podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda wynikająca z dodania komentarza – art. 6 ust. 1 lit. a, RODO. Dane będą przetwarzane przez cały czas wyświetlania komentarza na blogu, chyba że wcześniej poprosisz o jego usunięcie;
 • kontaktu ze mną za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail – tym sposobem przekazujesz mi swój adres e-mail. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać ze mną kontakt. Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a, RODO, czyli Twoja zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu. Twoje dane będą przetwarzane także po zakończeniu kontaktu ze mną. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f, RODO);
 • tworzenia rejestrów czynności przetwarzania danych i ewidencji wynikających z RODO – jest to obowiązek wynikający z przepisów prawa – art. 6 ust. 1 lit. c, RODO oraz wynikający z treści art. 6 ust. 1 lit. f, RODO, czyli prawnie uzasadnionego interesu administratora strony;
 • analizowania danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze strony internetowej, w tym plików cookies – w tym przypadku Twoje dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f, RODO, czyli prawnie uzasadnionego interesu administratora;
 • wykorzystywania plików cookies – podstawą jest treść art. 6 ust. 1 lit. a, RODO, czyli Twoja zgoda;
 • zarządzania stroną internetową – jest to moje uprawnienie realizowane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f, RODO – prawnie uzasadniony interes administratora;
 • zabezpieczenia informacji na potrzeby archiwalne i dowodowe – jest to mój jako administratora prawnie uzasadniony interes, zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. f;
 • analizowania danych, które zbierane są automatycznie przy korzystaniu ze strony internetowej – w tym cookies np. cookies WordPress, Site Kit, — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f, RODO, czyli prawnie uzasadnionego interesu administratora strony w postaci marketingu własnych produktów lub usług;
 1. RODO przyznaje Ci następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:
 • prawo dostępu do informacji;
 • prawo dostępu do danych osobowych;
 • prawo do sprostowania danych osobowych;
 • prawo do usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym);
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu odnośnie do przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych;
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

COFNIECIE ZGODY

 1. W każdej chwili możesz wycofać udzieloną mi zgodę, przy czym jej wycofanie pozostaje bez wpływu na zgodność z przetwarzaniem, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;
 2. Przysługuje Ci również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych;
 3. W przypadku cofnięcia zgody przestanę przetwarzać Twoje dane, chyba że wykażę, że w stosunku do tych danych istnieją dla mnie ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub te dane będą mi niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Twoje dane będą przechowywane do momentu odwołania udzielonej zgody, żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych, żądania usunięcia przetwarzania danych osobowych przez Ciebie lub do momentu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu.

PLIKI COOKIES

 1. Strona internetowa anislowa.com.pl używa plików. Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
 2. Pliki cookiesto krótkie informacje tekstowe, zapisywane na komputerze, telefonie czy też innym urządzeniu, z którego korzystasz. Mogą być one odczytywane przeze mnie (cookieswłasne, które wykorzystuję w celu zapewnienia prawidłowego działania tej strony), a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystam (cookies zewnętrzne).
 3. W ramach strony stosowane są dwa rodzaje plików cookies: sesyjne (które usuwane są po zamknięciu przeglądarki, wylogowaniu lub opuszczeniu strony internetowej) oraz stałe (które są przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika – co umożliwia rozpoznanie Twojej przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę, do czasu ich usunięcia przez Ciebie lub czasu wskazanego w parametrach danych plików cookies).
 4. Masz prawo do zmiany ustawień plików cookies albo ich usunięcia.
 5. Pliki cookies stosowane w serwisie nie przechowują danych osobowych ani innych informacji zebranych od Ciebie.
 6. Strona internetowa anislowa.com.pl wykorzystuje cookies między innymi do:
 • zidentyfikowania sesji przeglądarki, co umożliwia korzystanie z funkcji tej strony;
 • ulepszenia bezpieczeństwa oraz szybkości korzystania ze strony;
 • korzystania z narzędzi analitycznych oraz marketingowych.
 1. Serwis internetowy anislowa.com.pl wykorzystuje następujące technologie śledzące:
 • Google Analytics, wtyczki i inne narzędzia związane z mediami społecznościowymi takimi jak np. Facebook czy Instagram.

LOGI SERWERA

 1. Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym znajduje jest strona.
 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera, które obejmują między innymi: adres IP serwera, datę i godzinę, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z którego korzystasz.
 3. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z serwisu i są wykorzystywane jako materiał pomocniczy (służący do administracji). Ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszystkie treści umieszczone na stronie anislowa.com.pl stanowią przedmiot moich praw autorskich, chyba że wskazano inaczej.
 2. Wyrażam zgodę na kopiowanie fragmentów treści z zastrzeżeniem wskazania mnie jako autora cytatu.
 3. Jesteś zobowiązana/zobowiązany do korzystania z mojej strony internetowej w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.